Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Wednesday, October 19, 2005

[BANYOL] Oktober 2002

PRESIDEN

Herawandi Endih
ping 1 jam 2:47 pm

Di Salah sahiji SD, Ibu Guru kelas 3 masihan soal kamuridna:+
Guru: Cing sebutkeun ngaran Presiden ti mimiti merdeka nepi ka ayeuna-
Murid:
  1. Sukarno
  2. Suharto
  3. Habibi
  4. Gusdur
  5. Mega
  6. Aa Gym

Guru: Bener peunteun 100
=========================================================

0 Comments:

Post a Comment

<< Home