Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Monday, June 10, 2002

Dedeng Sutiana Banyol

Del Piero jeung Kang Nugie

" Mana nya pujaan abdi ' Del Piero ' gening teu dimaenkeun ku mr. Trap ? " ceuk neng Etin basa nonton menball Italia lawan Ekuador.
Teu lila aya anu keketrok di panto hareup, barang dibuka teh aya hiji jajaka kasep bewokan, rambut panjang sataktak, jeung kumisan.
" Aeh gening aya di dieu, akang teh 'Del Piero' tea ? , na gening teu menball di Sapporo-Jepang ngalawan Ekuador ?" ceuk neng Etin nanya kanu datang.
" Hush, ieu mah akang, Kang Nugie tea, lain Del Piero ." ceuk eta jajaka.
" Na gening beda jeung foto anu di Kusnet ?"
" Akang di Brunei kadieu teu naek kapal, tapi naek parahu unggah di Pangandaran, meunang dua bulan, poho teu mawa peso cukur, jadi weh siga kieu."
" Beu, sugan teh enya Del Piero, geningan kang Nugie !"

Teu lila di tipi aya bewara yen Del Piero asup ngagantian Francesco Totti.

" Sok kang mangga ah, tuh si ambu mah aya di dapur, bade dicukur heula mangga, tah tukang cukur aya dipayuneun bumi ! " ceuk neng Etin.
" Abdi mah bade lalajo menball deui ah, ningali pujaan abdi Del Piero ".
Kang Nugie : " Beu jauh-jauh kadieu....kalahka di cuex-keun si eneng ."

Teungteuingeun ................

Denks

"Dedeng Sutiana" keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home