Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Monday, June 10, 2002

Joe Ragan Ngadongeng

a law abiding citizen

Ieu dongeng basa Om Teddy datang ka New York City rek milu "tender" ngabangun WTC.
Basa datang di Bandara Internasional John F. Kennedy, turun tina kapal langsung ka lobby Kantor Imigrasi. Di lobby teh aya dua panto, ari jang warganegara US ka panto sabelah kenca ari yang warganegara laen kudu ka panto sabelah katuhu. Didinya aya satpam anu tugasna nanyakeun kawarnegaraan panumpang anu datang.
Barang Om Teddy datang, ku Satpam teh ditanya kieu:" Are you citizen???"
Om Teddy masih keneh jet leg, cape deuih jeung geus dua poe teu manggih sangu, kadanguna ku Om Teddy belah citizen na wungkul.
Atuh Om Teddy jadi cenghar, malah molotot bari ngomong rada tarik, bari nunjuk kana arlojina.:" What??, citizen... this is Rolex... Rolex Gold!!"
Si Satpam colongok teu ngarti da asana mah euweuh nagara ngarana Rolex Gold didunya teh!.

JR

Joe Ragan" keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home