Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Saturday, June 08, 2002

Joe Ragan Ngadongeng

najeurkeun bahasa sunda

Ieu dongeng teh jamanna Orla.
Oplet jurusan Cicalengka- Bandung, dipegat ku tangtara. Si kopral marentah supaya kabeh penumpang oplet turun. Rek mariksa oplet bisi mawa beas dikarungan. Karung beas teu kapanggih da euweuh nu mawa beas harita teh. Nya hiji-hiji dipariksa, pas mariksa hiji panumpang lalaki si kopral marentah: " Coba itu dibuka buntelannya!"
Ceuk panumpang laenna:"Pak Kopral atuh nyarios bahasa sunda wae da ieu sadayana bangsa urang"
Pak Kopral ngajawab:" Bukannya sayah tidak tahu bahasa Indonesia...cuman...POHO"
Atuh urang teh kabeh seuri mesem we,henteu nyakakak mah da eta Pak Kopral nyoren pestol FN.

Abah JR
(dilandih ku kuncen, kusabab ngarasa " a law abiding citizen"...lain rolex...nya ti ayeuna mah rek nga Abahkeun wae, rumaos parantos sepuh alias antik!!)

"Joe Ragan" keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home