Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Friday, June 07, 2002

Sajak Siska Budiman

siska budiman
7 Juni 2002 10:00 am
..Kalangkang narkotik.....***Sajak***
----------------------------------

KALANGKANG

kalangkang sorangan
saksi di pangadilan
jaga di yaomal kiamah
ngajawab pananya pangeran
----------------------------------

NARKOTIK

Geus balatak kuntung ganja
Laju anjeun kumalayang
Lebah sewu katumbiri
Rolling Stone laguna pisan" I cant get more satisfaction!! "
Naha anjeun nyiar senang na impian?
Geus kapetik bulan ku sacekak putaw
Geus kaceungceum gumintang ku sabotol VSOP
Ah, najan sukma geus anjog ka mega malang
Tapak anjeun nyeceb keneh dina lemah
-------------------------------------


siska budiman
7 Juni 2002 10:05 am
...sapeuting di masjid ***sajak***
-------------------------------

SAPEUTING DI MASJID

hawa tiis nyeceb ngerekeb
simpe geter biwir ngantaykeun
kalimah dunga
teu beak-beak pamenta nu parat
nyambat lalakon hirup nu bakal datang

sapeuting di masjid wirid
nyacapkeun dunga
ngarakacap tapak-tapak katineung
saha nu masih cangcaya ?
saha nu masih tanda tanya?
tapakur ngageuri ngarecah diri.
--------------------------------

0 Comments:

Post a Comment

<< Home