Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Thursday, June 06, 2002

Banyol: "MBAH DUKUN"

Isuk keneh si kemed geus andekak dihareupeun mbah dukun anu keur anteng kunyam kunyem bari nyekel parukuyan anu ngelun. Teu kungsi lila siparukuyan eta di songokeun kana beungeut sikemed atuh puguh we sikemed buriay buncelik nahan kaengap bari ngagibrigeun buukna anu model edi brokoli atawa kawas buukna ahmad albar waktu keur ngora, persis we sayang kamarang kapuput pinuh kuhaseup. Rengse mbah dukun mapatkeun jampe pamakena kusiwel manehna ngaluarkeun isim, pok ngomong ka si kemed.
" Jang tah ieu isim omat kudu dikeueuman kucai herang...satiap jam sakali..kudu diinum paling saeutik sagelas..sukur sukur bisa leuwih...jeung deui ieu hiji deui batu ali...ieu oge kudu dikeueuman ku cai herang...terus satiap jam sakali kudu diinum oge paling saeutik sagelas...sukur sukur bisa saemuk..ngartos jang ?"
" Ke...ke...mbah..saleresna panyawat abdi teh naon atuh ?" si kemed heran.
" Ah teu pira jang...ujang teh kurang nginum...da eta ari geus ngome komputer teh sok poho kana nanaon...sok lah ngaku !"
" Geuning mbah nyahoan !"
" Ngarana ge paranormal atuh...kade ulah nyebut dukun ka mbah mah bisi diteke..tah ayeuna nek nanya naon deui jang meumpeung mbah can aya order panggilan ?"
" Ah...parantos mbah ari taripna lalandong ka mbah sabaraha ?"
" Etang we....sakali nanya kalikeun saratus rebu...tadi ujang teh geus nanya sabaraha kali..kitu ?"
" Mung sakali mbah waktos naroskeun panyawat abdi...janten saratus rebueun panginten "
" Hih nya salah atuh jang...patarosan ujang teh aya dua..kahiji naroskeun panyakit anu kadua naroskeun tarif jadi dua ratus rebueun...ditambah harga isim lima puluh rebu,batu ali dua puluh rebu pleus komisi jin kukutan mbah sok menta jatah 10%..!"

Ku syam ridwan keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home