Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Wednesday, June 05, 2002

Sunda

BAG I (Rebo, 05 Juni 2002, 10:44:38 PM)

Assalamualaikum Wr. Wb.Bismillahirrohmanirrohiim

Memang lamun urang terus ngamasalahkeun seler per seler sigana moal aya tungtungna. Tapi lamun masalah eta di dipersempit nepi ka masalah nu urgen. Misalna masalah neangan kipayah. Terus dina masalah ieu jadi pacengkadan karak masalahna pindah kana carana. Luyu atawa henteu jeung aturan nu lumaku. Boh aturan agama atawaaturan pamarentahan/hukum.

Lamun memang patukang tonggong jeung aturan. Tah ieu nu kudu dilempengkeun ku urang nu memang cenah manusa nu sadar kana hukum. Jeung urang salaku nu boga tempat kudu sadar kana kaluyuan tempat cicing urang. Rata-rata masalah nu umum diunggal wewengkon sakuliah Indonesia nu ku urang di picinta nyaeta kaendahan kota nu sok kurang alatan di pinuhan ku nu neangan kipayah. Di Bandung misalna, teu jarang jadi masalah. Utamana di alun-alun Bandung, sigana teh mun Om TEDDY jadi walikota asa ripuh mikiranna. (Aya moal nu nyalonkeunna, nya?)

Salian ti eta masalah etika bisnis nu perlu ku urang diperhatikeun. Ceunah ceuk kaom bisnismen, dina bisnis aya etika salah sahijina: Kudu mere mangpaat ka warga di wewengkon usaha. Memang geus kabuktian, misalna di Ciater, pengusaha eta nyadiakeun tempat renang khusus jang warga didinya. Gratis, teu mayar. Pon kitu deui Pabrik biskuit di Tangerang lamun unggal Idul Fitri ngabagikeun biskuit sakaleng sewang per suhunan imah. Tapi mun ceuk sim kuring nu leuwih hade mun eta mangpaat jang warga di wewengkon tempat usaha teh magrupakeun pagawean nu luyu jeung kaperluan atawa kaahlian nu memang dipimilik ku diantarana warga didinya. Maenya ari teu aya pisan, mah nya?

Cag heula... (Hayang mikir heula...)

Bag II

Assalamualaikum Wr. Wb.
Bismillahirrohmanirrohiim

Aya kahariwang dina hate basa mimiti miluan SUNDA. Nu utamana kahirawang teh sieun urang teh kajebak ku sikep Ashobiyah (cintabangsa) nu kaleuleuwihi. Sedengken sikep kitu teh ku Islam bener-bener di carek. Malah maotna ge diluyukeun maotna Jahiliyah.Hag siah... Saha coba nu daek maot cara kitu?? Amit-amit.

Ya Allah,mugia Urang Sunda teu aya nu maot cara kitu! Amien...Syukur Alhamdulillah... Geuningan loba keneh Urang Sunda nu leuwih Cinta ka Islam bari jeung teu ninggalkeun cintana ka potensi selerna sorangan jang kamajuan Islam. Mudah-mudahan sikep leuwih Cinta ka Islam tetep jadi tujuan Utama Gerakan Urang Sunda. Aya hiji ayat eusina kurang leuwih supaya urang nyiapkeun sagala ka bisa jeung persiapkeun kana sagalana. Supaya musuh-musuh urang gimir nempo katohagaan urang. Artina lain rek nyingsieunan pihak musuh. Tapi mangrupakeun totonde supaya urang boga ajen jeung musuh oge nu boga niat rek nyilakakeun jadi wanieun. Biasana nu nomer hiji nyaeta mantepkeun ekonomi. Lamun ekonomi geus mantep kaditu kadieu oge sigana bakal ludeung.

Wallahu 'alam--

Wassalam,
Best regards,
Mang TEDDY
Satria Kasep Forever
Nu Micinta SUNDA jeung KaADILAN
KaADILAN mawa Welas Asih.

Ku Mang TEDDY (Fr)" keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home