Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Monday, June 03, 2002

Banyol: "Eh Ari Si Eneng !"

Kang Dedeng : "Cik neng panggaleuhkeun suuk Garuda nu sakilo lamun engke ka warung nya terus rokona we 3 bungkus Dji Sam Soe !".

Neng Yasmien : "Kanggo naon akang meuni seueur-seueur teuing kitu, aya tamu?".

Kang Dedeng : "Aeh ... ari eneng kapan engke sore teh bakal aya Ronaldo jadi ti ayeuna kudu siap-siap yeuh".

Neng Yasmien : "Ronaldo ?!. Saha eta teh kang, urang mana, anggota KUS net lain?".

Kang Dedeng : "Hus !. Lain atuh eta mah pamaen bola ti Brazil pujaan akang tea".

Neng Yasmien : "Bola !. Wah balatak deui wae yeuh ... leuheung mun tara gogorowokkan mah".

Kang Dedeng : "Eh ........ ari si eneng. Moal dioveran bola geura engke".

(Resep nonton bola ayeuna mah).
Ku Nugie (nprasidha@ap2.com.bn) keur urangsunda@yahoogroups.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home