Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Saturday, June 01, 2002

gsg

gsg itenas teh lumayan leuga, da urut tempat maen basket. ayeuna mah tosdipermak, handapna keramik herang, teu aspal jiga taun2 kamari. da sokdisewakeun jang nikahan...

rohangan jang acara urang, teu ngangge sadaya gsg, tapi disekat, ku naon?ku bangku kuliah ditangtungkeun. naha bisa? da bangku kuliah (teori) dipangulinan abdi mah jiga bangku baso (ceuk barudak), multiplek 240 cm x 40cm. gsg sok dipake ujian, jadi aya stok bangku di dinya. teu kudu ngagusurti kelas.

acarana pan ngampar samak, sila. tapi teu dina keramik, tapi, bangku deui bae, dijajarkeun rapet, diluhurna make kaen, sasamakan, duka rek make samakdeui duka moal. keun we kumaha msiswa. kanggo nu sawala, di payun, nganggepanggung, ngangge naon? bangku deui bae dijajarkeun rapet, luhurna ngangge kotak multipleks nu diungkus karpet beureum, paranti wisudaan. Rada lega,da pengkeurna, aya peralatan degung.

bingung teu manggih sewaan baju adat jang degung, katua datang, "mang tiasa teu nelpon ka Ua Sas."

"Aya naon, kitu?"

"Ieu, acuk kanggo maen degung teh teu kenging yeuh."

"Naha kitu? oh..kudu make pakaian tradisional?"

Nya da kuring ge teu ngarti, nelpon ka bumi si Ua Sas, teu aya, aya mamahna si Eneng. ka Hpna, pareum. Ras emut ka Abah Surya. Salamet! Si Abah Surya netelakeun, teu kudu marake baju tradisional, malah make calana jeans jeung kaos oge kaci. Ku kuring dicaritakeun kitu. Zani jiga nu reugreug. terus cep Budi, msiswa TI urang Indramayu boga kahayang, "mang alusna mah, saatos diresmikeun teh ditembal ku rampak kendang, jiga dina acara ti heula."

"waktuna euy!"

"menta tujuh menit!"

"sok atuh..."

Budi jeung Martin Sitorus gura-giru ngabongkar sekat tea, dimundurkeun... jang panggung rampak kendang, aya sesa kotak beureum karpet tea.

Sekat bangku teh, ditutup kaen hideung. Meunang nginjeum ti teater lima wajah Institut Teknologi Adityawarman (ITA- leuwih alus ti ITB, da make A, A pan ti heula, terus B, terus C..D..E). rek make janur cenah. tadi kurang danana, pupuhu nyampeurkeun semu era."mang, bade ngangge janur tea"

"ok, danana kurang? perlu sabaraha deui? sok we nyarita, ulah kagok, da ATM aya dua di hareup." ceuk kuring, masksdna mah, enya, ATM dua, urang cokelku obeng...hehe, kriminal yeuh..

"genep puluh deui, ieu mung aya dana opat puluh..."

"seug, dagoan dua taun, mamang rek ka hareup heula..."

Resep gening, tapi teu hanjakal basa keur sakola teu ngalaman aktif dimana-mana. Da harita mah, kuring phobi kanu ngaran beungkeutan...keur mah, males kudu di Os...asa ngahinakeun karep daek dikitu kieu supaya'diaku' anggota!

geus saminggu hese sare, mun geus sare, hese hudang...lieur!Kuring nanya ka Asep, naha kabeh kudu diuk sila? teu dibere korsi2 acan? kumaha jang undangan jeung panelis? manehna ngadon seuri, bari nyarita, kieu, pamendak abdi mah, di Sunda euweuh cacah euweuh menak. Mun rek cacah, cacah kabeh, mun rek menak,menak kabeh. Ceuk kuring mah, atuh ari milih kitu mah, nya Sunda menak kabeh! undangan jeung panelis, sina dariuk sila...atawa jurus diuk lainn anu aya 16 ceuk si Ua Sas mah...

geus heula ah...rek neangan taplak jang di gsg. rek ngadudut taplak dirohangan kuring bae-poe saptu ieuh- jeung neruskeun hanca acara kuring... pangjajap ti eeditoran/pepenerbitan make powerpoint jeung Infocustea. Kang Denks, kuring mah tara aya masalah ku sakadang infocus, da aya teknisina nu ngurus, urang labkom..haha..

mj.

jamal@.... keur urangsunda@yahoogroups.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home