Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Tuesday, June 04, 2002

Ngeunaan (Urang) Sunda

Assalamualaikum Wr. Wb.
Bismillahirrohmanirrohiim

Basa patepung jeung MGT di Subang, terus terang wae meuni asa diaku pisan. Kajeun teuing ngan sakeudeung oge da bongan sorangan telat. Kang MGT telpon jam 9.00 karak indit jam 11.00 nya puguh telat oge. Untung teu ditinggalkeun oge, nya... Hahaha..

Dina obrolan teh teu pira ngomongkeun bangsa sorangan keneh. Masalah patempatan usaha. Diantarana seler sejen nu usaha di urang tapi barijeung teu mernah, katambah-tambah sok mere conto atawa pangaruh goreng. Misalna dagang sangeunahna di emper toko batur. Tepi kangahalangan nu boga toko. Pajarkeun teh tempat umum ieuh.. Laku kitu teh nepa ka bangsa urang nurutan nepi ka ngahalangan nyieun jongko nu teu ngeunaheun ditempona (ngarusak pamandangan).

Pernah kajadian di lembur kuring basa rek aya penertiban ku aparat. Eh.. kalahkah ngalawan. Maranehna teh pada nyarakuan pakarang. Dilawan kumaha teu dilawan kumaha. Ahirna mah angger wae aparat ge teu bisa nanaon. Duka aparat oge saruana kitu pedah sok mentaan duit "kabersihan". Tah nu kitu teh teu pira ngan ukur pedah tina sual neang kipayah. Tapi bari jeung teu mernah.

Terus ngabahas ngeunaan lamun unggal seler teh usaha di tempat sorangan, dina harti ngawangun tempat sorangan. Seler Padang usaha di Padang, Sunda nya di Tatar Sunda, kitu deui Batak oge di Sum-Ut. Meureunan, ceuk kuring teh, unggal tempat jadi maju ekonomina jeung maju oge kabudayaanna. Malah meureun lamun kitu mah usaha otonomi daerah teh teu hese siga ayeuna, nya. Da di wangun ku pribadi nu geus "ngabumi" jeung tempatna, lain? (Duka tah numutkeun nusanesna).

Sajajalan kuring mikiran. Pedah seler batur mah beuki ngumbara, kitu jadi boga jiwa perjuangan nu mantep. Terus pikiran teh nepi kana, kumaha hiji perusahaan nu ngagawekeun warga didinya. Katempona teh jarang. Ceunah ceuk pamanggih nu mineng katempo lamun ngagawekeun warga satempat teh ceunah gawena sok sangeunahna. Datang teh ukur setor beungeut jeung lamun gajihan. Lamun nu kieu kumaha, tah baraya?--
Wassalam,
Best regards,
Om TEDDY
Satria Kasep Forever
Nu Micinta SUNDA jeung KaADILAN

Ku Om TEDDY keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home