Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Tuesday, June 04, 2002

Banyol: "BOL : VOC fragment"

Humor deui ah, ambeh teu tegang teuing!

"Kapten Tack"
Guru sajarah di SMP keur ngawulang sajarah tiwasna kapten Tack, terus ngujipamahaman murid-murid na.
Guru sajarah : ... saha anu maehan kapten Tack??... (bari nunjuk hiji muridtitah ngajawab)
Murid (reuwaseun) : ...(teu ngajawab, kalah lewa lewe rek ceurik)
Isukna isuk-isuk, guru sajarah dipiwarang ka kantor Kepsek, sihoreng aya bapa na murid anu kamari tea,
Bapa na murid : ...Kuring kadieu teh rek klarifikasi perkawis tiwas nakapten Tack!
Kepsek : ...na kumaha manawi ? (bari kerung ngareret ka guru sajarah anugeus pias)
Bapa na murid : ...terus terang we, ...anu maehan kapten Tack teh sanes pun anak!!!

Ku Nana Aryana" keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home