Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Thursday, June 06, 2002

Siska Budiman Banyol

siska budiman
6 Juni 2002 7:05 pm
...humor ah..... :)))

HIDDEUEUNGNG

Dedi :"Ki, ari moe cengkeh teh kudu nepi kahiddeueueungng teh nya!"
Kiki (tenang) :"Ah, teu kudu nepi ka hiddeueueungng,asal hideung we!"

TUKANG BALON

"Jang, ari moal meuli mah tong cicing didieu!" Ceuk tukang balon bari nyiwit budak. Si Ujang ceurik tuluy bebeja ka bibina.
"Kunaon Jang?" bibina nanya.
"Euli ...ukang... alon." Ceuk siujang. Maksudna nyeriku tukang balon, tapi ku bibina mah disangka hanyang meuli balon.
"Mang meuli hiji." Ceuk bibi na.
"Mun saratus urang siga kieu, tereh payu balon teh." Ceuk tukang balon bari seuri.


From: siska budiman
6 Juni 2002 7:06 pm
..Porkas... **humor**

DITILANG

"Wayahna we Pa, ku abdi ditilang lantaran bapak tosngalanggar!"
"Ngalanggar kumaha, pan abdi make helem, surat2kumplit?"
"Tapi pan iue sanes nomer pulisi tapi kode Porkas dinaplat bapak!"
"Baruk ...? Saha nu isengnya?"

PORKAS

Juned :"Bir, pasangan geura porkas nu tilu aksara, pasti aya nu kaluar?"
jubir (atoh) :"Naon wae nu tilu teh euy?"
Juned :"M'C'K"
Jubir (baeud):"Hanas dibandungan, nya pasti aya nu kaluar, mun lain tas mandi, pasti tas nyeuseuh, atawa tas ..... taeun!"


siska budiman
6 Juni 2002 7:07 pm
...deui ah ..humor na :))...

LIEUR

Anak hayam :"Ma, ari bapak uing saha?"
Indung hayam :"Ema teh kawin ka bapak Ema, ari bapa maneh teh aki maneh, pikir we!"
Anak hayam :"Lieur geuning"
Indung Hayam :"Puguh Ema ge lieur!"

NGARAN

Sigana mah mun rada leukeun nitenan, ngaran "Emen"ditatar Sunda kawilang cukup sohor disagigireun ngaran legendaris Kabayan jeung Lamsijan.
Buktina dina taun 60-an kungsi aya carita lucu nu gancang sumebarna, anu judulna "Manyun ku Emen", ditema deui dina taun 70-an aya kacapangan di tatar Sunda nyaeta "Pancasila tetepEmen", jeung deui lagu "Duh Emen", taun 90-an.
Satuluyna Emen mindeng dipake ngaganti kecap 'era', jadi lamun aya jalma "kaeraan' sok mideng dipoyokan 'kaemenan nyah'.
Naon sababna urang Sunda resep kana Emen, emenan.
Pokokna mah Hirup mah kudu Emen, Emen tetep jaya sakali Emen tetep emen!.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home