Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Thursday, June 06, 2002

Gunung Tampomas jeung "Jimat"

Para wargi sadayana, lembur sim kuring aya dihandapeun (kaki) GunungTampomas. Nami Tampomas cukup beken di Indonesia mah, tapi sanes beken kugunungna.........tapi ku titeuleumna Kapal Tampomas II di perairan Masalembodi awal tahun dalapan puluhan, salah sahiji musibah kapal laut pangageungna di abab 20 nyaingan musibah Kapal Titanic.

Ieu riwayat gunung Tampomas. Kapungkur cenah gunung teh bade bitu (duka jaman iraha), urang Sumedang nu aya subudeureunana parantos panik. Kangjeng Dalem kacida bingungna. Tapi hiji peuting anjeunna ngimpen, supados gunung teh heunteu jadi bituna, kedah dicocog (ditusuk) ku keris tina emas. Atuh lajeung anjeunna teh nyandak keris emas ka puncak Gunung (teu dicarioskeun kumaha-kumaha na mah, da rada sesah atuh ka puncak gunung nu nuju bade bitumah) teras ditusukeun. Ti harita kawah Gunung langsung liren " teu aktif". Gunung teh akhirna disebat gunung tampa emas (tampa = nami / narima), anu janten robih jadi Tampomas.

Tah para wargi, jaman kapungkur mah........gampil nya? cukup ku "jimat", gunung rek bitu ge jadi teu tulus. Tapi ulah nyeungseurikeun heula ka jaman baheula, da ayeuna oge seueur "jimat" teh, malah langkung seueur. Geura ieu: "Pancasila Sakti", "Azimat Pancasila", "manipol Usdek", "UUD 45","Nasakom".....dst sadayana ge "jimat" Orla jeung Orba, sadayana ge dianggap sakti, tiasa ngubaran sagala masalah.

Eh.........ari ayeuna "jimat"na naonnya?-

WALUYA- keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home