Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Friday, June 07, 2002

Tatarucing Gajah

Alatan kajadian palagan Bubat,
Prabu Hayam Wuruk lila gering parna
Kulawarga karajaan; rama, indung adi-adina
Yakin dina kacindekan
Gorengna ngaran Majapait
Gering sri maharaja raja sanagara
Alatan pamolah mahapatih Gajahmada
Kulawarga karajaan Majapait
Nyindekeun putusananaYen mahapatih Gajahmada kudu di hukum......!!!!!

Kitu sakumaha anu dicutat tina LONTAR yasana Yoseph Iskandar 1986Gajahmada kabur ti purina, jadi teu kungsi dihukum ku Hayam Wuruk teh. Bongan bet nganyenyeri seler Sunda ayeuna tong sambat kaniaya, sarupaning GAJAH.... kapaksa rek ditarucingkeun jawaban kaci sangeunahna asal logis:
  1. saha bojona gajah mada..................?
  2. naon bedana gajah jeung lalaki.......?
  3. kumaha carana lamun aya lima gajah, hayang numpak mobil VW kodok........?
  4. lamun aya hiji mobil BMW jeung sapuluh gajah, kumaha carana sangkan gajah kaangkut kabeh....?
  5. lamun aya rombongan gajah rek maen bal, disisi lapangan loba naon hayohhhhhhhhh...........?
  6. lambang ITB kunaon gajahna diuk sila..................?
tos ah bisi gagajaheun...., lamun baraya bisa ngajawab tarucing ieu, bener-bener USP. Kajawab lima USA, kajawab opat nepi ka hiji US teu kajawab pisan piraku........................? derrrrrrrrrrrrrrrrrr-ahhhhhhhh...!!!!!!!

Ti Oby tea. (siga gajah) -- Obay Sobarli keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home