Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Thursday, June 06, 2002

"Zimat" Jaman Ayeuna

Assalamualaikum Wr. Wb.
Bismillahirrohmanirrohiim

Ngomongkeun "zimat" jaman ayeuna jadi ras inget kana senjata pusaka. Untungna wae make tanda kutip. Kieu ngeunaan lumakuna aturan make raksukan muslim di sakola mangrupakeun aturan nu perlu ku urang di rojong. Sabab geuningan panginditan niat Bapak Harimun (Walikota) teh nyaeta masalah pendidikan. Hayang mere bekel kana masalah etika, utamana nu dumasar kana aturan hirup nyaeta agama ISLAM. Pan eta oge khusus jang nu agama Islam. Janten teu salah mun eta di terapkeun ka nu muslim.

Teras masalah nu bongkar pasang jilbab jeung can tangtu nu di jilbab teh jalma hade mentalna. Eta oge aya benerna ngan loba teuing salahna. Kunaon loba teuing salahna?

Kahiji: Mun nu jilbab wae can tangtu bener, komo deui anu henteu. Pan nutupan aurat teh wajib lin? Mun keur kaom istri meureun kudu make jilbab atawa baju kurung. Di dieu nu dipentingkeun teh nutupan aurat. Diantarana aurat awewe teh rupa/bentuk/wangun awak. Ku kituna ulah di tempokeun. Iwal ka muhrimna atawa salaki. Emut, numutkeun kasauran Rasulullah SAW, nu teu daekeun nutupan aurat, tong boroning sorga, bauna oge moal kabagean. Maenya urang rek sangsi kana kasauran Rasulullah SAW? Ari masalah model mah eta urusan dunya nu bisa di atur ku urang luyu jeung kamampuan.

Kadua: Maksud ieu mangrupakeun proyek jangka panjang. Pan urang kedah emut parantos seueur nu "cendol teu dikalapaan" alias beuteung nyendol euweuh bapaan bin keur reuneuh saencan nikah. Nu utamana mah pan teu bisa ngajaga kahormatan. Kulantaran teu bisa ngajaga kahormatan, terus wae ngawariskeun hal-hal nu ngarusak. Pan Jaman jahiliyah oge dina kamajuan fisik, ekonomi jeung teknologi mah hebat. Buktina, patung-patung nu disarembah jeung nu ngajareblag di Ka'bah, teh pan rupa-rupa jeung aralus. Malah teu saeuitik nu dijieun tina emas jeung perak. Tapi kunaon di sebut jaman"JAHILIYAH", jaman Kabodoan. Alatan sistem sosial jeung individu na teu bisa narima kana Ajaran Bener nu diturunkeun Ku Allah SWT nu dicandak Rasulullah SAW.

Naon hubuganna jeung ZIMAT, yeuh? Tah Zimat di jaman ayeuna nyaeta Conto nu HADE jeung KaADILAN, Sabab ancurna pamarentahan lamun nilai-nilai KaADILAN geus teu dipirosea. KaADILAN oge hese nanjeur lamun euweuh conto nu hade. Jurigna nu utama nyaeta rasa lapar dina harti kamalaratan jeung kabodoan. Lamun geus lapar mantak paur bisa narekad. Katambah-tambah jeung bodo. Hese pisan diaturna.Wallahu'alam--

Wassalam,
Best regards,
Mang TEDDY
Satria Kasep Forever
Nu Micinta SUNDA jeung KaADILAN
Tanjeurkeun KaADILAN..!

"Mang TEDDY (Fr)" keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home