Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Saturday, June 08, 2002

..Kamus Sunda...

Kamus Sunda

 1. BABAKAN, lembur anyar, ngababakan nyieun lembur anyar
 2. HINGKIK, heulang gede bulu na semu beureum, sok liar ti peuting
 3. JANGKAR, akar nu tembong luhureun taneuh, saperti akar pandan nu gede
 4. JEG, jiga, siga,
 5. KOREAK, sarupaning manuk peuting nu disadana"kokoreakan"
 6. LIR, kawas,saperti
 7. MANUK CUHCUR, manuk nu sok liar peuting, sora na sadanu nyebut "cuhcur"
 8. MESUM, paroman nu keur susah
 9. NYINGKIRAN, nyingkahkeun
 10. RAMANG RAMANG, remeng-remeng, ukur katenjo meueusan,lantaran rada poek, heunteu atra
 11. SAMPALAN, tegal di tengah leuweung tempat nyatuan sato jarah
 12. SUREM, heunteu cekas, kurang caang
siska budiman keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home