Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Sunday, June 09, 2002

Joe Ragan Ngadongeng

kunaon nya??

Ieu dongeng waktos jaman Orba, keur sumangetna Golkar ngayakeun kaderisasi.
Disalah sahiji penataran
" Situasi dan kondisi di Jakarat disingkat sikonja......(ngacaprak)"
"Situasi dan kondisi di Bandung disingkat sikonba...........(ngacapark)"
"Situasi dan konsisi di Solo atau disingkat sikonso...........(ngacaprak)"
"Sutuasi dan kondisi di Toli-toli disingkat....(inget sieun di pecat)...tah lamun di Toli-toli mah teu meunang disingkat kudu disebut situasi dan kondisi di Toli-toli wayahna wae panjang oge"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home