Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Saturday, June 08, 2002

Sajak Siska Budiman

siska budiman
8 Juni 2002 10:01 am
..Sajak kanggo Mang Jamal sareng Kang Iwa ...

----------------------------
MESRA TAPI PABEULIT

Manehna nyesepkeun sirah kana dada kuring, sedeng
kuring nyuuh kana lahunanana.
Leungeunna meulit kanacangkeng.
Dibarung ku rasa deudeuh, leungeun kuring
ngusapan ....... bitisna ! ;)

-----------------------------
PIL ... SAPAT

Mere ka nu saeutik
Teu nanaon najan saeutik
Saeutik jeung saeutik, jadi loba.
Mere ka nu loba kudu leuwih loba.
Kakarak maneh daek narima!

------------------------------
HUTANG
Tk Japati I :"Bayar hutang!!"
Tk Japati II :"Hutang naon urang ka maneh?"
Tk Japati I :"Hutang hatong!"


siska budiman
8 Juni 2002 10:10 am
...Sajak ah...

--------------------------------
SAJAK

Sajarah beureum ku getih,
najan sajak ditulisku hate nu wening,
ku cimata nu limpas
maseuhan keretas
geuning bet sora kuring,
sora ti Ambon jeung Poso?

--------------------------------
BARATAYUDA

Teu weleh pandawa jeung kurawa
perang jeroeun dada
lamun hate geus jadi kurusetra
ku hayang jadi dalang, mupus baratayuda

--------------------------------
ANTARA BANDUNG - SUMEDANG

Antara Bandung - Sumedang
saparat jalan
hirup teh geuning jungkrang kamelang
hayang geura cunduk ka Bandung
najan paeh taya nu mitineung

0 Comments:

Post a Comment

<< Home