Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Monday, June 10, 2002

Syam Ridwan: Rayungan (Banyol kitu? :D)

Ciri-ciri wanoja rayungan :
BOSENAN
ayeuna hayang kanu pendek, isukan hayang kanu jangkung
LABIL
pamadeganana teu tangtu, angin anginan, jadi weh sok asup angin
SOROT MATANA SEUKEUT
seukeut lamun aya jajaka leuwih gandang,dompet merekis, mersi herang, duka tah mun ningali tarang herang.
LOBA EKOLNA
loba pisan alesana, ngomong capetang,kawas nu enya.
JALIR JANJI
ditungguan dimol euweuh emol emol, diantosan diparapatan teu aya raratan

Kauntungan jadi wanoja rayungan :
loba koleksi,ka hansip pernah, ka satpam kungsi,ka kenek oge, kanu baplang ngajaran, kanu jembrosan tos ngasaan.

Karugianana jadi wanoja rayungan :
Ku si A kungsi digadil, ku si B kungsi di toel, ku si C kungsi dicoel, ku si D kungsi digeber.

Ciri-Ciri Lalaki Rayungan :
BOSENAN
geus boga si donto hayang ka si denok, geus boga nu lenjang hayang kanu mencrang, geus boga nu ngagencoy hayang kanu amucuy.
LABIL
ari maksud mahugi emas 24 karat, ngan jadina mahugi emas karatan
SOROT MATANA SEUKEUT
seukeut lamun aya nu ngolenyay, bisa ngabedakeun mana nu geulis mana nu goreng patut najan di nu poek ge ( beda dina hitutna nu geulis hitutna seungit)
LOBA EKOL
loba ekol, loba pungkal pengkol, loba morongkol di imah nu bahenol.
JALIR JANJI
janji nek meuli mersi, kalahka dipangmeulikeun bikini, janji hirup ngahiji kaburu neang paraji.

Kauntungan jadi lalaki rayungan :
loba koleksi, popotongan diunggal pengkolan

Karugianana jadi lalaki rayungan :
100% teu aya

KASIMPULAN :
lamun ditingali untung rugina mending jadi lalaki rayungan daripada awewe rayungan PERHATOSAN ! PERHATOSAN !!
ka pameget tong daek ka awewe anu rayungan,da nu bageur tur bener ge ngaleutak !.
ka istri upami keleresan ngengingkeun lalaki rayungan, wayahna da pameget mah sok seueur kahoyongna

syam ridwan ( tara rayungan sakapeung )

"syam ridwan" keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home